Privacy statement

Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom verwerken wij uw persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG).  In deze privacyverklaring staat uitgebreid beschreven welke gegevens wij kunnen verwerken en wat wij daar mee doen.

Voor, achternaam:

Wanneer wij contact met u hebben vinden wij het prettig om u aan te spreken met voor en achternaam.

Emailadres:

Nieuwsbrieven ontvangt u per email. Indien u geen nieuwsbrieven wilt ontvangen kunt u zich via de link in de nieuwsbrief uitschrijven.

De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Uw gegevens worden als vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt, tenzij wij hier wettelijk toe zijn verplicht.

Nieuwsbrieven:

U kunt nieuwsbrieven van ons ontvangen.  Indien u geen nieuwsbrieven wenst te ontvangen kunt u zich  via de link in de nieuwsbrief uitschrijven. U kunt ook een email sturen naar info@visitvoorne.com om u uit te schrijven.

Automatische verzameling gegevens:

Bij het gebruik van onze website verzamelen we ook automatisch gegevens, waaronder persoonsgegevens. Dit is inclusief gegevens zoals taalinstellingen, IP-adres, locatie, apparaatinstellingen, besturingssysteem apparaat, loggegevens, gebruiksduur, opgevraagde URL, statusrapport, gebruikersagent (informatie over browserversie), besturingssysteem, resultaat (kijker), zoekgeschiedenis en het soort bekeken data. We kunnen ook automatisch gegevens verzamelen via cookies. Voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken, klik hier.

Inzage en correctie gegevens

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of  te verwijderen. U kunt een overzicht van uw persoonlijke data aanvragen via info@visitvoorne.com . Indien u dit doet, vragen wij u wel een identiteitsbewijs bij te voegen, zodat we kunnen voorkomen dat individuen zonder autorisatie bij uw persoonlijke informatie kunnen komen.

Indien de persoonlijke informatie incorrect is, zullen wij dit aanpassen nadat u dit aan ons heeft doorgegeven. Indien u wenst dat wij uw gegevens verwijderen kunt u een email sturen naar info@visitvoorne.com. Het kan voorkomen dat wij bepaalde informatie moeten bewaren voor juridische en administratieve redenen, hier zullen wij u dan van op de hoogte brengen.

Visit Voorne wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit  persoonsgegevens. Dit kan middels de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-on

Bewaartermijn gegevens

Visit Voorne bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Beveiliging persoonsgegevens

Visit Voorne heeft zorgvuldige en goed passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Hiermee voorkomen wij dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonlijke informatie.

Vragen:

Indien u vragen heeft omtrent onze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via Info@visitvoorne.com, t.a.v. Mevr. Roobol of een brief toesturen aan Univacance B.V., t.a.v. M.Roobol, Parkweg 1, 3221 LV Hellevoetsluis

Wijziging privacy verklaring

Visit Voorne houdt zich het recht voor om de privacyverklaring aan te passen. Wij adviseren u om met enige regelmaat onze website te bezoeken om te bekijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd.

 

Nieuwsbrief